ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים היא תכנית פנסיונית, המתנהלת בחברת ביטוח ויכולה לכלול בנוסף לחסכון הפנסיוני לגיל פרישה גם ביטוח חיים למקרה פטירה וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה. הכספים שנצברו בחיסכון משתחררים בצורה של קצבה חודשית ובעצם מחליפים את המשכורת החודשית, וכך גם במקרה של אבדן כושר עבודה. במקרה של מוות בטרם עת, מקבלים השארים את הסכום הביטוח שנרכש בפוליסה ואת הסכום ההוני הנצבר בה.

 

מה כוללת בתוכנה פוליסת ביטוח מנהלים

  • חיסכון פנסיוני – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי לביטוח ולחיסכון מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים.
  • ביטוח חיים (רשות) – כיסוי למקרה פטירה מכל סיבה למבוטח בפוליסה, אשר יבטיח לשאריו רמת חיים סבירה במקרה ביטוח.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה (רשות) – כיסוי למקרה בו המבוטח איבד את יכולת עבודתו כתוצאה ממחלה או תאונה, ובכך מבטיח כי גם בתקופה קשה בה נאלץ להתמודד עם החלמה ממצב רפואי הכנסת משפחתו לא תפגע.
  • הטבות מס –  בתוכנית ביטוח מנהלים קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאים.
 

הבדלים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

  • בביטוח מנהלים מדובר בחוזה שנחתם בין חברת הביטוח למבוטח ואינו ניתן לשינוי ואילו קרן הפנסיה מהווה תקנון הניתן לשינוי על ידי חברת הביטוח בהתאם למצב הקרן, מה שיכול לגרום לשינוי בגובה הקצבה אותה יקבל המבוטח בגיל הפנסיה.
  • מינוי מוטבים – בביטוח מנהלים ישנה אפשרות הגדרת המוטבים במקרה פטירת המבוטח . בעוד שבקרן הפנסיה המוטבים מוגדרים מתוקף התקנון , יורשים חוקיים בלבד ללא אפשרות לשנות זאת.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה אל מול פנסיית נכות – בביטוח אובדן כושר עבודה בביטוח המנהלים ניתן להרחיב את הכיסוי כך שיבטיח שחברת הביטוח תשלם למבוטח כסף גם אם הוא לא יכול לעבוד במקצועו הספציפי, אף שיכול לעבוד במקצוע אחר (אובדן כושר עבודה מקצועי). לעומת פנסיית הנכות שבה הקרן תפנה את המבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר.
 

 ביטוח מנהלים בדקר ביטוחים

אנו בדקר ביטוחים מתמחים בתחום החסכון הפנסיוני ונדע לפרוש בפניכם את מיטב ביטוחי המנהלים, להתאים אותם באופן אישי ומדויק לצרכיכם, ובעת הצורך לעמוד לצדכם אל מול חברות הביטוח ולדאוג שמצאו את כל זכויותיכם בפוליסת הביטוח הפנסיוני שלכם.