בחברות גדולות תמיד יש שותפים. הם גם אחראים להוצאות והניהול וגם להכנסות. לכן, השותפות ביניהם הרל גורל לכולם לרבות המשפחות שלהם. המשמעות הכלכלית של זה גדולה, ולכן חשוב לעגן הכול בהסכם שותפות. אחת הדרכים לוודא שכולם במצב תקין כלכלית ובריאותית הוא ביטוח שותפים.

מה זה אומר ביטוח שותפים ובעבור מי הוא מיועד?

ביטוח שותפים הוא למעשה סוג של ביטוח חיים המיועד לצרכי קיומו של הסדר ביטוח בין שותפים למקרה בו אחד מהשותפים בבית העסק ילך לעולמו. הסדר הביטוח בין השותפים מהווה הסדרה חוזית בכל הנוגע ליחסים העסקיים בין השותפים והמשכיות העסק גם לאחר מקרה מוות של אחד מהם.

ביטוח זה מבטח למעשה את חיי השותפים, כאשר ערך הביטוח נקבע בהתאם לשווי החברה וחלקו היחסי של כל אחד מהשותפים בה, לרבות, שווי הרכוש והנכסים שבבעלות החברה המשותפת או בית העסק המשותף. מטרת הביטוח היא לאפשר לחברה המשותפת או בית העסק המשותף להמשיך ולהתקיים גם לאחר פטירתו של אחד מהשותפים, כאשר כספי הפיצוי המוענקים על ידי החברה המבטחת במקרים בהם אחד מהשותפים נפטר או מגיע למצב של חוסר תפקוד, מחולקים בין מוטבי הנפטר ליתר השותפים בחברה או בית העסק, כאשר ברוב המקרים, כספי הביטוח מאפשרים לשותפים הנותרים לרכוש את חלקו של השותף שנפטר.

ביטוח חיים זה מיועד לכלל סוגי השותפויות הן בחברות מסחריות והן בקרב עסקים עצמאיים, כאשר בעל הפוליסה בביטוח שותפים הינו כל אדם השותף בחברה או בית העסק ואילו המוטבים הינם קרובים מדרגה ראשונה של השותף הנפטר.

מה חשוב לקחת בחשבון?

  1. יש לערוך הסכם שותפים עם עורך דין מתמחה – לרבות כל המקרים, מנכות, מוות או הפסדים
  2. יש לדאוג להסכם פרישה מוכן
  3. יש לערוך פוליסות פרטיות, כאשר המבוטחים הם בני המשפחות והשותפים עצמם
  4. חשוב להסדיר בהסכם נפרד את תשלום הפרמיות, שכן הן אינן תקפות בעניין זה
  5. חשוב לעדכן את סכומי תשלום הביטוח בהתאם להכנסות של השותפים

דקר ביטוחים- מתמחים בביטוחי עסקים וביטוחי שותפים כאחד!

אנחנו בסוכנות הביטוח דקר ביטוחים מעמידים לרשות אנשי העסקים שביניכם מחלקת ביטוחי עסקים ענפה העוסקת ומתמחה בכל סוגי הביטוחים לבית העסק, לרבות, ביטוחי שותפים. פוליסות הביטוח המשווקות על ידינו בתחום ביטוחי-שותפים, כוללות בתוכם את כל ההיבטים הנדרשים לצרכי הסדרת היחסים וההסכמים הביטוחיים בין השותפים בחברה או בין העסק וכל זאת תוך תכנון מיטבי של מרכיבי הפוליסה והטמעת ההסדר הביטוחי.

ביטוחי השותפים המוצעים על ידינו כוללים בתוכם את כל התרחישים הקשורים לתנאי הפעלת הפוליסה, לרבות, מוות בטרם עת של אחד מהשותפים, נכות, אובדן כושר עבודה ופרישה מוקדמת או מאוחרת של אחד מהשותפים. כמו כן, הפוליסות המוצעות על ידינו בתחום זה הינן דינמיות והן מותאמות לשווי בית העסק או החברה בכל רגע נתון.