ביטוח עבודות קבלניות הינו מוצר ביטוחי המיועד לכלל העוסקים בענף הבנייה והשיפוץ ולכל אדם פרטי העתיד לבנות או לשפץ את ביתו באמצעות שכירת שירותיהם של אנשי מקצוע וקבלני ביצוע שונים. ביטוח זה מיועד לצרכי כיסוי ביטוחי לכלל הסיכונים הייחודיים הנלווים לעבודות הבנייה והשיפוץ משלב התכנון המקדים, דרך שלבי הביצוע בפועל ועד שלבי מסירת המפתח למזמין העבודה.

הכיסוי הביטוחי המוענק לכם במסגרת ביטוח עבודות קבלניות כולל בתוכו גם כיסוי בגין נזקי רכוש, ציוד ועלות העבודה וגם כיסוי ביטוחי במסגרת אחריות כלפי צד ג' ואחריות חבות מעבידים בענף הבנייה והשיפוץ.

ביטוח עבודות קבלניות- למי הוא מיועד?

ביטוחי עבודות קבלניות מותאמים בין היתר לקבלן הראשי בפרויקט, לקבלני הביצוע (קבלני משנה) בפרויקט, ליזם הפרויקט או למזמיני העבודה וכמו כן לאדם הפרטי הבונה או משפץ את ביתו באמצעות אנשי מקצוע.

ביטוח עבודות קבלניות- ממה הוא מורכב?

ביטוח עבודות קבלניות משלב בתוכו מספר מרכיבים ביטוחיים הקשורים לתחום העבודות הקבלניות, לרבות, מרכיבי ביטוח עבודה ורכוש,מרכיבי ביטוח חבות כלפי צד ג' ומרכיבי ביטוח חבות מעבידים. לכל אחד ממרכיבי הביטוח השונים ניתן להוסיף הרחבות ביטוחיות המותאמות למאפייני הפרויקט והיקפו וזאת בנוסף למוצרי ביטוח נוספים הקשורים לתחומי האחריות המקצועית וחבות המוצר המוגמר. כמו כן, ניתן להרחיב את תנאי ומרכיבי הפוליסה באמצעות רכישת ביטוחי אובדן רווחים וביטוחי סחורה בהעברה.

דקר ביטוחים- אתם יכולים לבנות על היסודות האיתנים שלנו בענף הביטוח!

אנחנו בסוכנות הביטוח דקר ביטוחים, עוסקים ומתמחים במתן פתרונות ביטוח לכלל העוסקים בענף הבנייה, התשתיות והשיפוצים, כאשר תחום ביטוחי עבודות קבלניות הינו אחד מהמוצרים הביטוחיים המוצעים על ידינו לסקטור העסקי העוסק בענף ולסקטור הפרטי העתיד לבנות או לשפץ את ביתו.

לרשותנו, ידע מעמיק וניסיון מעשי בתחום ביטוחי עבודות קבלניות כבר למעלה מ-25 שנה והיכרות רבת שנים עם מכלול הצרכים הביטוחיים הנדרשים לכל אילו מביניכם העוסקים בענף או לאילו מביניכם העתידים לבנו או לשפץ את ביתם.

כמו כן, אנו מפעילים לרשות לקוחותינו, מחלקת תביעות המתמחה בניהול וליווי תביעות ביטוח כנגד החברה המבטחת, כאשר המוטו המלווה אותנו בנושא הינו: צרכי וטובת הלקוח בראש סדר העדיפויות.