ביטוח אחריות מקצועית הינו מוצר ביטוחי המיועד ומותאם לכלל העוסקים במקצועות החופשיים, כאשר מטרת הביטוח הינה לספק מעטפת ביטוחית המיועדת לצרכי כיסוי ביטוחי לנזקי גוף ורכוש ונזקים כספיים אחרים הנגרמים לצד ג' כתוצאה מרשלנות או הפרת חובה מקצועית מצידו של המובטח. במקביל, הפוליסה מעמידה לרשות המבוטח/ת, כיסוי ביטוחי לצרכי מימון הוצאות משפטיות שעניינן תביעת רשלנות ו/או אחריות מקצועית כנגד המבוטח/ת.

ביטוח אחריות מקצועית- למי הוא מיועד?

ביטוח אחריות מקצועית מותאם לכל בעלי המקצועות החופשיים וכלל נותני השירות העלולים להיחשף לתביעות מקצועית מצד קהל לקוחותיהם. ביטוח זה מותאם בין היתר לרופאים פרטיים ומנהלי קליניקות פרטיות, רואי חשבון, עורכי דין, אדריכלים, מעצבי פנים, מהנדסים והנדסאים, מנהלי תיקי השקעות, מתווכי נדל"ן, קבלני שיפוצים, מדריכי ספורט ובעלי מקצועות חופשיים נוספים.

ביטוח אחריות מקצועית- מה חשוב לבדוק?

כיום, בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים, חשופים יותר מתמיד לתביעות משפטיות המוגשות כנדגם בגין טענות שונות (ולעיתים גם משונות) לכך שהם הפרו את חובתם המקצועית או התרשלו במהלך ביצוע עבודתם. כפועל יוצא מכך, חשוב לבדוק את היקף הכיסוי המוצע לכם בפוליסה בכל הנוגע לכיסוי הוצאות משפטיות. כמו כן, חשוב להתאים את מרכיבי ותנאי הפוליסה בהתאם לתקדימים משפטיים הרלוונטיים לתחום עיסוקכם וזאת בנוסף להתאמת מרכיבי הפוליסה לגילכם, ניסיונכם והוותק התעסוקתי העומד לרשותכם, גובה שכרכם וכדומה.

דקר ביטוחים- עוסקים ומתמחים בביטוחי אחריות מקצועית כבר למעלה מ-25 שנה

אנחנו בסוכנות הביטוח דקר- ביטוחים, עוסקים ומתמחים בתחום ביטוחי עסקים כבר למעלה מ-25 שנה. הניסיון, הידע והקשרים המקצועיים אותם רכשנו לאורך השנים, מאפשרים לכלל קהל לקוחותינו, ליהנות ממעטפת שירות ביטוחית המותאמת למכלול צרכיהם הביטוחיים וכל זאת בהתאמה אישית לתחום עיסוקם החופשי והשירות המקצועי בו הם עוסקים.

אצלנו תוכלו למצוא מענה מקצועי מקיף לכל צרכיו הביטוחיים של העוסק הפרטי בכל תחומי השירות והמקצועות החופשיים האפשריים. כמו כן, אנו מלווים את קהל לקוחותינו העסקיים בכל דרך אפשרית ומסייעים להם להתמודד בהצלחה אל מול תביעות משפטיות המופנות כנגדם בטענת רשלנות ו/או הפרת חובה מקצועית.